e-Protect home - Продавница Каливита

Go to content
Од семејството на производи против електросмогот
Сите електронски апарати и уреди за пренос на електрична енергија емитуваат електромагнетни бранови. Во последниве години зголемената употреба на мобилни уреди и безжична технологија доведе до константна изложеност на електромагнетна радијација. Оваа радијација можеби е невидлива, но претставува потенцијална опасност за здравјето. Производите E-Protect од CaliVita® Electronics  се наменети да Ви обезбедат заштита од електромагнетното зрачење.

За максимална заштита, чувајте го E-Protect Дискот во својот оригинален држач и позиционирајте го на место блиску до Вас, на работното биро, во дневната или спалната соба, или на друго место каде што сте опкружени со електромагнетно зрачење!

ДАЛИ ЗНАЕВТЕ ДЕКА...
Дали знаете дека децата имаат поголема концентрација на вода во својот организам и електромагнетното зрачање може да продира подлабоко во нивниот мозок? Затоа најдобро би било да се погрижите тие да имаат што е можно помал контакт со мобилни телефони.
Back to content