e-Protect sticker - Продавница Каливита

Go to content

e-Protect sticker

e-Protect sticker
1 pcs
e-Protect stickers (4 pcs)
e-Protect stickers (4 pcs)
Од семејството на производи против електросмогот
Сите електронски апарати и уреди за пренос на електрична енергија емитуваат електромагнетни бранови. Во последниве години зголемената употреба на мобилни уреди и безжична технологија доведе до константна изложеност на електромагнетна радијација. Оваа радијација можеби е невидлива, но претставува потенцијална опасност за здравјето. Производите E-Protect од CaliVita® Electronics  се наменети да Ви обезбедат заштита од електромагнетното зрачење.

E-Protect Налепницата се лепи директно на Вашиот електронски уред. На задната страна од Вашиот телефон, лаптоп, монитор, микробранова печка, на предното стакло во автомобилот итн. Имајте предвид дека треба да користите по една налепница за секој уред кој го употребувате!

ДАЛИ ЗНАЕВТЕ ДЕКА...
Дали знаете дека децата имаат поголема концентрација на вода во својот организам и електромагнетното зрачање може да продира подлабоко во нивниот мозок? Затоа најдобро би било да се погрижите тие да имаат што е можно помал контакт со мобилни телефони.
Back to content