e-Protect personal - Продавница Каливита

Go to content

e-Protect personal

e-Protect personal
3 pcs
Од семејството на производи против електросмогот
Сите електронски апарати и уреди за пренос на електрична енергија емитуваат електромагнетни бранови. Во последниве години зголемената употреба на мобилни уреди и безжична технологија доведе до константна изложеност на електромагнетна радијација. Оваа радијација можеби е невидлива, но претставува потенцијална опасност за здравјето. Производите E-Protect од CaliVita® Electronics  се наменети да Ви обезбедат заштита од електромагнетното зрачење.

E-Protect Картичката дејствува најдобро кога ја чувате блиску до телото. Чувајте ја во Вашиот џеб, чанта или паричник. Погрижете се и членовите на Вашето семејство да ја имаат, особено Вашите деца.

ДАЛИ ЗНАЕВТЕ ДЕКА...
Дали знаете дека децата имаат поголема концентрација на вода во својот организам и електромагнетното зрачање може да продира подлабоко во нивниот мозок? Затоа најдобро би било да се погрижите тие да имаат што е можно помал контакт со мобилни телефони.
Back to content